Klindamisin Ne İşe Yarar

Klindamisin Ne İşe Yarar Klindamisin Ne İşe Yarar, Klindan iğne neye iyi gelir?, Klinoksin tablet ne ise yarar?, Clindamycin hangi grup?, Klindan ampul kaç gün kullanılır?

Klindamisin Ne İşe Yarar

Klindamisin, osteomiyelit (kemik) veya eklem enfeksiyonları, pelvik inflamatuar hastalık, boğaz ağrısı, zatürre, akut otitis media (orta kulak enfeksiyonları) ve endokardit dahil olmak üzere bir dizi bakteriyel enfeksiyonun tedavisinde kullanılan bir antibiyotik ilaçtır.

Klindan iğne neye iyi gelir?

Klindamisin, osteomiyelit (kemik) veya eklem enfeksiyonları, pelvik inflamatuar hastalık, boğaz ağrısı, zatürre, akut otitis media (orta kulak enfeksiyonları) ve endokardit dahil olmak üzere bir dizi bakteriyel enfeksiyonun tedavisinde kullanılan bir antibiyotik ilaçtır.

Klinoksin tablet ne ise yarar?

KLİNDAN ampul, doktorunuzun uygun görmesi durumunda, klindamisine duyarlı bakterilerin yol açtığı aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır: - Üst solunum yolu enfeksiyonları: Bademcik iltihabı, yutak-boğaz iltihabı (farenjit), sinüzit, orta kulak iltihabı ve kızıl.


Clindamycin hangi grup?

1. KLİNOKSİN nedir ve ne için kullanılır? - Üst solunum yolları enfeksiyonları: Bademcik iltihabı, yutak-boğaz iltihabı (farenjit), sinüzit, orta kulak iltihabı, kızıl gibi. - Çeşitli deri enfeksiyonları: Akne, selülit, kıl dibi iltihabı (fronkül), abse gibi.

Klindan ampul kaç gün kullanılır?

CLİN, linkozamid grubu bir antibiyotik olan klindamisin (klindamisin fosfat şeklinde) içerir. Kutu içerisinde 4 ml'lik renksiz cam ampul şeklinde bulunur. - Üst solunum yolu enfeksiyonları: Bademcik iltihabı, yutak-boğaz iltihabı (farenjit), orta kulak iltihabı ve kızıl.

Klindamisin günde kaç kez kullanılır?

AIDS hastalarında Pneumocystis carinii pnömonisinin tedavisi: İntravenöz yoldan 21 gün boyunca altı saat arayla 600-900 mg ya da 8 saat arayla 900 mg KLİNDAN ampul ya da oral yoldan her 6 saatte bir 300-450 mg KLİNDAN kapsül ve 21 gün boyunca oral yoldan günde bir kez 15-30 mg primakin.

Klindan yan etkileri nelerdir?

İntravenöz yoldan tedaviye 4 günden kısa olmamak koşuluyla hastanın düzelmesinden sonra en az 48 saat daha edilmelidir. Daha sonra, klindamisin tedavisine toplam 10-14 günlük tedavi süresi tamamlanana kadar 6 saat arayla 450mg KLİNDAN kapsül ile devam edilir.

Klindamisin hangi bakterilere?

Klindamisin linkozamid grubunda yer alan bir antibiyotik olup, en sık karşılaşılan yan etkisi Clostridium difficile'ye bağlı olarak antibiyotikle ilişkili ishal ve psödomembranöz enterokolit gelişmesidir.

Klindamisin nasıl kullanılır?

Esas olarak, gram (+) bakteri türlerinin çoğuna ve gram (-) anaerob patojen bakterilerin bazı türlerine karşı etkilidirler. Klindamisin Bacteroides'lere karşı güçlü etkinlik gösterir ve en tercih edilen antibiyotiktir.

Klindan nasıl kullanılır?

Klindamisin fosfat i.m. injeksiyon veya i.v. infüzyon şeklinde uygulanır. 2700 mg dozunda verilir. 1 saat içinde uygulanan tek i.m. doz 600 mg'dan fazla, i.v. doz 1,2 g'dan fazla olmamalıdır. gibi sürekli i.v. infüzyon uygulanabilir.

Klindamisin ne tür antibiyotik?

Emilimi açısından KLİNDAN'ın yiyecek ve içeceklerle bir etkileşimi yoktur. İlacınızı yemekten önce veya sonra, ama yemek borunuzun tahriş olmaması için mutlaka bir bardak dolusu su ile birlikte alınız. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Klindamisin nedir sivilce?

Klindamisin, osteomiyelit (kemik) veya eklem enfeksiyonları, pelvik inflamatuar hastalık, boğaz ağrısı, zatürre, akut otitis media (orta kulak enfeksiyonları) ve endokardit dahil olmak üzere bir dizi bakteriyel enfeksiyonun tedavisinde kullanılan bir antibiyotik ilaçtır.

Klindamisin bakterisid mi?

CLINDOXYL, klindamisin ve benzoil peroksit içermektedir ve anti-akne preparatları olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahildir. Klindamisin, aknedeki bakterilere karşı etkinliği olan bir antibiyotiktir. Benzoil peroksit komedonların (siyah nokta ve beyaz nokta) azaltılmasında etkilidir.

Klindamisin kaç gün?

Klindamisin, makrolidlere benzer şekilde bakteri ribozomlarının 50S alt birimine bağlanarak, protein sentezinin ilk aşamasını inhibe eder. Temel olarak bakteriyostatik olmakla birlikte, yüksek konsantrasyonlarda duyarlı suşlara karşı bakterisid etki gösterir.

Klindamisin fiyatı ne kadar?

Oral uygulamada (kapsül veya oral solüsyon) yetişkinlerde 10-20 mg/kg/gün ve çocuklarda 10 mg/kg/gün eşit dozlar halinde 7 gün boyunca her 12 saatte bir tek başına ya da kinin (her 12 saatte bir 12 mg/kg) veya klorokin (her 24 saatte bir 15-25 mg) ile birlikte 3-5 gün boyunca uygulanır.

Klindamisin kaç mg?

Etkin madde: Her 5 ml (1 ölçek) süspansiyonda 75 mg klindamisine eşdeğer miktarda klindamisin palmitat hidroklorür bulunur.

Klindan nereden atılır?

Klindamisinin %90'ı karaciğerde N-demetil klindamisin ve klindamisin sülfokside metabolize edilerek idrar ve safra ile atılırken %10'u böbrekler yoluyla değişmeden atılır.